Susunan Acara Piodalan

Susunan acara Piodalan XXV Pura Merta Sari adalah sebagai berikut:

1.    08.00 – 10.00         Nyoroh Banten

2.    11.00 – 12.30         Prosesi Mendak, Pemejian

3.    17.00 – 19.40         Ida Pedanda Mepuja, Tari Topeng Sidha Karya   Tari Rejang dan Tari Baris Keris

4.    19.40 – 19.50         Laporan Ketua Panitia

5.    19.50 – 20.15         Dharma Wacana

6.    20.15 – 20.30         Persembahyangan bersama

7.    20.30 – 23.00         Kesenian

8.    24.00 – selesai      Purwa Daksina

Piodalan 2009